De duurzame portefeuille voor particuliere beleggers - BeursAccent

Ga naar de inhoud
Verdere services
BeursAccent Duurzaam
Beleggen met meerwaarde  


De wereld verbeteren begint bij een ieder van ons. Dat kan door zelf uw voetafdruk op de aarde te verminderen, maar het kan daarnaast natuurlijk ook door anderen de kans daartoe te geven. Wat we op de wereld vooral nodig hebben, zijn nieuwe technologieën, nieuwe ideeën en durfers die het op de markt willen brengen. En achter die zieners staan beleggers als u en ik die er kapitaal in durven te stoppen.
Wij zijn die beleggers die inzien dat vernieuwing, verduurzaming en verbetering van de samenleving en economie van onderuit moet komen, want de grote oliemaatschappijen en de banken, die de diepste zakken hebben, zijn de laatsten die overstag gaan.
Nieuwe ondernemers, nieuwe ondernemingen die de uitdaging met de gevestigde orde durven aan te gaan en die ondanks de lobbykracht van big oil het toch aandurven te komen met oplossingen die een ieder verrassen.

Natuurlijk gaat het dan om energie, maar het gaat ook om afvalverwerking, landbouw, tuinbouw, milieu, water, gezonde voeding, beweging, vervoer, gezondheid en eerlijke winning van grondstoffen zijn keihard nodig. Bedrijven en ondernemers die het aandurven om duurzaam te werken hebben ook de steun van particuliere beleggers nodig!
En daar kunnen we dan allemaal beter van worden.
In de moderne maatschappij zal steeds minder werk zijn, is onze visie. Onze welvaart moet daarom deels gaan voortkomen uit het rendement op onze technieken die steeds meer zonder ons kunnen werken. We zullen die technieken dus moeten bezitten om samen de welvaart die voortkomt uit die technieken te gaan delen.
Dat houdt in dat BeursAccent Duurzaam een groot voorstander is van coöperatieve samenwerking en ook van crowdfunding.
Eigendom en rijkdom moet eerlijk verdeeld worden. De grote ondernemingen in de wereld, maar ook de 1% elite in de wereld, die ieder voor zich tientallen miljarden vergaren en daar in feite niets mee doen, zijn een ramp voor de samenleving. kapitaal moet goed verdeeld blijven en vooral ook blijven rollen, alleen dan kan ze de rijkdom die we samen hebben zo goed mogelijk verdelen.

Misschien had Karl Marx in de kern wel gelijk, maar moeten wij zijn toenmalige inzichten lezen met de begrippen van nu. Crowdfunding en gedeeld eigendom via veel kleine aandeelhouders is de moderne variant van de arbeidersmassa die ooit haar macht zocht. In een samenleving die steeds minder werk beschikbaar heeft, kan de massa inkomen verdienen vanuit de welvaart die voortkomt vanuit bijvoorbeeld de opwekking van duurzame energie die eigendom van ons allen is.

Daarom is BeursAccent Duurzaam actief op zoek naar mogelijkheden om 'samen' te investeren in bijvoorbeeld duurzame opwekking van energie.

Maar duurzaam houdt niet op bij energie. Net zoals beleggen niet alleen maar op de beurs moet plaatsvinden. Beleggen zien we 'ruim'. U heeft te beleggen kapitaal. We gaan u laten zien waar u dat kapitaal rendabel kunt inzetten. Op de beurs en buiten de beurs. Het gaat immers om het rendement EN de duurzaamheid.

--- Een duurzame portefeuille voor beleggers die ook op dat vlak graag 'goed' willen bezig willen zijn en hun geld positief willen inzetten voor een betere wereld. ---

Neem vandaag nog een abonnement op BeursAccent Duurzaam en u krijgt als bonus het rapport: Duurzame Energie toepassingen die de wereld gaan veranderen.
In dat rapport drie energie toepassingen die alle drie al heel lang geleden uitgevonden zijn, maar waar de tijd nu pas rijp voor begint te worden.
In dat rapport ook enkele heel interessante aandelen voor de toekomst...

Maar u krijgt ook direct bij het starten van uw abonnement de actuele "BeursAccent Duurzaam Portefeuille" toegestuurd. Een portefeuille met daarin bedrijven die bestaan vanwege de uitgangspunten waarom BeursAccent Duurzaam ook bestaat.
Het is tijd dat we onze maatschappij van onder uit gaan veranderen! Als politici en bankiers de laatste jaren iets hebben laten zien, dan is het dat we de wereld niet aan hen over kunnen laten. We moeten zelf het heft in handen nemen en veranderingen afdwingen door ze actief te steunen.

BeursAccent Duurzaam bestaat uit een maandelijkse nieuwsbrief, een actieve beleggingsportefeuille en een aantal rapporten die u gaat verkrijgen.
Met vriendelijke groet,

Tom Lassing

Uitgever "BeursAccent Duurzaam" Nieuwsbrief
Terug naar de inhoud