BeursAccent Goud - BeursAccent

Ga naar de inhoud
Verdere services
BeursAccent goud
De aandelen in de BeursAccent Goud voorbeeld portefeuille behaalden in 2016 werkelijk enorme winsten.

  • Zo hadden we een goudmijnaandelen dat we alleen in 2016 al van een laagste koers van 2,60 zagen stijgen tot een koers van 18,40. We zaten er vrijwel heel de rit in, en uiteindelijk zagen we de koers honderden procenten stijgen. Op 100% hebben we echter wel de investering terug genomen door de helft van de aandelen te verkopen. Dat is een standaard actie die BeursAccent altijd toepast. Op 200% winst is daarna de investering nog een keer gehalveerd zodat ook echt winst werd genomen. Het restant van de aandelen houden we in portefeuille tot we van mening zijn dat dit niet meer interessant is.

  • Een ander aandeel uit onze voorbeeld portefeuille ging in 2016 van 7,70 naar een hoogste koers van 22,25. We namen hier op 100% de helft van de investering terug waarna we de resterende aandelen 'gratis' in portefeuille hielden. Helaas haalde het aandeel nog nét de 200% niet, want op dat moment willen we de stap van winstname op de helft van de positie nog een keer nemen.

Het zijn twee voorbeelden uit 2016. Het was een fantastisch jaar voor goud beleggers. Het jaar is echter voorbij, de markt is in2017 anders dan in 2016.

We gaan in 2017 een nieuwe goud portefeuille opstarten.

Waarom?

We denken dat de Amerikaanse economie klappen gaat krijgen. Trump krijgt simpelweg niet voor elkaar wat hij zijn kiezers voorgehouden heeft en men zal het vertrouwen in hem gaan verliezen.
Daarbij zien we in Europa het vertrouwen in de EU verdampen. Anti-Europa politici hebben de wind mee en onvrede over het vluchtelingen probleem gaat menig regering in Europa in 2017 fataal worden.
De economie en het vertrouwen in de euro gaan afnemen en beide zaken zijn misschien niet leuk, maar wel goed voor goud.

Wilt u zich wapenen tegen de mogelijke slechtere politieke en economische situatie, dan is goud het alternatief. Steeds meer beleggers zullen dat in 2017 gaan inzien en u zit er als eerste bij.

Wat gaan we doen?

BeursAccent Goud gaat u maandelijks een nieuwsbrief toezenden. In de nieuwsbrief idere maand op dat moment concrete en actuele tips om in te spelen op de goudmarkt.

Wat als onze positieve goudverwachting niet, of pas later uitkomt?

Dat is de reden waarom we opnieuw een portefeuille opstarten!
We beginnen op nul en passen onze strategie aan de markt aan.
We zijn dus niet blind pro goud.
Via zowel aandelen als opties willen we de markt geen bespelen.
We kunnen dus inspelen op stijgingen en dalingen!


De insteek is echter vooral om in eerste instantie een prachtige goudaandelen portefeuille op te bouwen. Die insteek blijft. We houden daarbij wel zicht op de markt zodat we proberen zo goedkoop mogelijk aan de aandelen te komen.
Een bel gaat er niet op de bodem van de markt en het zal ook ons zeker niet lukken om precies op de bodem alle aandelen aan te kopen. In maart 2016 zaten we wel vlak bij de bodem en dat leverde in 2016 honderen procenten aan koerswinst op. Het kan dus wel.

Neem nu een abonnement op deze unieke service:

Prijs 297 euro voor een jaarabonnement


Wilt u liever eerst een paar maanden de kat uit de boom kijken?
Voor 139 euro heeft u al een kwartaalabonnement!


Terug naar de inhoud